کدام نگارش اندروید بیشترین سهم بازار را در اختیار دارد؟

یکی از مواردی که توسعه‌دهندگان اندروید قبل از شروع نوشتن یک برنامه‌ی‌ اندرویدی باید به آن دقت کنند این است که برنامه را برای چه بازار هدفی آماده می‌کنند. یک برنامه ممکن است برای رفع یک نیاز خاص یا برای استفاده‌ی عموم طراحی و پیاده‌سازی شود.

بررسی محل قرارگیری صحیح دکمه OK در کادرهای محاوره‌ای

یکی از سوالاتی که طراحان رابطی کاربری در هنگام طراحی پنجره‌های محاوره‌ای با آن روبرو می‌شوند محل قرارگیری صحیح دکمه‌های OK‌ و Cancel است. با توجه به کارکردهای هر کدام، بهترین محل قرارگیری آن‌ها کدام است؟ دکمه‌ی OK‌ باید قبل از Cancel قرار بگیرید یا بعد از آن؟

صفحه‌ها